Tel:0519-86531322
Location:Home >>Products >>XKJ- Refiner Series
Contact us
  • Changzhou Sanxiang Machinery Co.Ltd.
  • Tel:0519-86531322
  • Fax:0519-86531447
  • Email:mail@Contact us
  • Add:Jiangsu changzhou wujin high-tech zone road 27 dragonfly
XKJ- Refiner Series
XKJ- Refiner Series

三橡-09.jpg


性能特点:

技术参数

XKJ-400A

XKN-450/510ZG-C

XKJ-450/510ZG-B

XKN-450/610ZG-T1 XKN-450/610ZG-T2 XKJ-450/610ZG-T2

XKJ-480ZG-B

辊径X长度(mm}

前辊350x600

前辑450x 1000

前辑450x900

前辊450x560

前辑450x900

前辑450x900

前辑480x915

后辊450x600

后辊 510x1000

后辊 51 Ox 900

后辊 61 Ox 560

后辊 61 Ox 900

后辊 610x900

后辊 610x915

出片辊线速度(m/min)

22.93

44.2/49.8

56.1/62.8

52.9

59.6

67.1

59.6

前后辊速比

1:1.78

1:1.96

1:1.96

1:2.53

1:2.53

1:2.53

1:1.85

主电机功率(KW)

40

55

55

55

90

90

55

生产能力Kg/h}

150

300

300

100

300

300

300

外形尺寸(长X宽X高}

3800x2000x1950

4850x1800x1950

4750x2100x1950

4130x1710x1950

5100x2200x 1600

5100x2500x1600

4790x2500x 1940

重t (t)

7

12

12

12.5

14.5

14.6

16